Διαγωνισμός

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 30G 0 3MMX13MM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 30G 0 3MMX13MM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/02/2020 11:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 11:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 10:40
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 595,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4438
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7-130/27-01-20
Αριθμός Απόφασης:
147§1/20
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

Υπό Προμήθεια Είδη