Διαγωνισμός

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ TC 99M-HMPAO

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ TC 99M-HMPAO
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/02/2020 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 12.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4439
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
33/15-01-20
Αριθμός Απόφασης:
147§ 10/20
Τμήμα:
ΠΥΡHΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΙΝ VIVO

Υπό Προμήθεια Είδη