Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/05/2020 10:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2020 10:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/05/2020 10:25
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4985
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
263/17-02-20
Αριθμός Απόφασης:
884§3/20
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη