Διαγωνισμός

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΕΙΣ λ και Κ για τον υπάρχοντα αναλυτή ΒΝΙΙ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΛΥΣΕΙΣ λ και Κ για τον υπάρχοντα αναλυτή ΒΝΙΙ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/05/2020 08:57
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/05/2020 08:57
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 10:17
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.680,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4990
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
579/7-5-2019
Αριθμός Απόφασης:
948/2020
Τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΛΑΛΥΤΗ ΒΝΙΙ

Υπό Προμήθεια Είδη