Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/05/2020 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 12:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2020 11:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 5.300,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5019
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
580/8-5-20
Αριθμός Απόφασης:
958/20
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη