Διαγωνισμός

TONER OKI(MB 562) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
TONER OKI(MB 562) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/05/2020 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2020 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 150,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5021
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
618/15-05-20
Αριθμός Απόφασης:
964§1/20
Τμήμα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Υπό Προμήθεια Είδη