Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/05/2020 12:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 12:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2020 09:45
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 7.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5022
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
615/14-5-20
Αριθμός Απόφασης:
964§2/20
Τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη