Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/05/2020 12:55
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 12:55
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2020 09:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.306,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5024
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
560/29-4-20
Αριθμός Απόφασης:
956§3/20
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη