Διαγωνισμός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/05/2020 13:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 13:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2020 10:34
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.860,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5025
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
273/20-2-2020 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 6220/30-4-2020)
Αριθμός Απόφασης:
899/2020
Τμήμα:
Μ.Ε.Π.Κ

Υπό Προμήθεια Είδη