Διαγωνισμός

6η επανάληψη ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ M ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΑΓΡΕ

Τίτλος - Περιγραφή:
6η επανάληψη ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ M ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΑΓΡΕ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/05/2020 12:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2020 12:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2020 10:20
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.475,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5077
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
82/514/9-4-2020
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 335/07/15-4-2020
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη