Διαγωνισμός

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2020 09:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2020 09:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 24.400,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5080
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1614
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 46/13-02-2020
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 254/05/01-04-2020
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη