Διαγωνισμός

1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2020 12:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2020 12:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/06/2020 12:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 12.539,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5082
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
626/18-05-20
Αριθμός Απόφασης:
982§6/20
Τμήμα:
Μ.Ε.Π.Κ

Παρατηρήσεις

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΓ. 5061 ΕΠΕΙΔΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

Υπό Προμήθεια Είδη