Διαγωνισμός

ΔΙΠΛΑ PIGTAIL STENT

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΠΛΑ PIGTAIL STENT
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
01/06/2020 11:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
01/06/2020 11:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 7.910,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5102
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
646/19-05-20
Αριθμός Απόφασης:
998§1/20
Τμήμα:
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη