Διαγωνισμός

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/06/2020 09:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/06/2020 09:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 593,25 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5110
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
604/13-05-20
Αριθμός Απόφασης:
1003§2/20
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Υπό Προμήθεια Είδη