Διαγωνισμός

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΑΣΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΤΗΡΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΧΟΓΚ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΑΣΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΤΗΡΑΣ ΜΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΧΟΓΚ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/06/2020 09:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 09:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/06/2020 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 22.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5114
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
608/13-5-20
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 478/11/2020
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη