Διαγωνισμός

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHPARP ΓΝΗΣΙΟ AR 5731 MX312GT

Τίτλος - Περιγραφή:
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHPARP ΓΝΗΣΙΟ AR 5731 MX312GT
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/06/2020 10:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 10:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/06/2020 09:40
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5118
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
373/09-03-2020
Αριθμός Απόφασης:
1031§2/2020
Τμήμα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη