Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/06/2020 10:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 10:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/06/2020 09:40
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5119
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
578/7-5-20
Αριθμός Απόφασης:
1031§1/20
Τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη