Διαγωνισμός

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/06/2020 11:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 11:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/06/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 250,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5120
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
9147
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 7/14-01-2020
Αριθμός Απόφασης:
977/20-05-2020
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη