Διαγωνισμός

ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.ΧΡ. ΕΞΕΤΑΣ. LATEX MEDIUM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.ΧΡ. ΕΞΕΤΑΣ. LATEX MEDIUM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/06/2020 11:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 11:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/06/2020 11:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 7.208,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5121
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
45/700/4-6-2020
Αριθμός Απόφασης:
1069/4-6-2020
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

παρακαλώ να δηλώσετε στην προσφορά σας τις ετοιμοπαράδοτες ποσότητες

Υπό Προμήθεια Είδη