Διαγωνισμός

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/06/2020 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2020 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/06/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 300,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5122
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
863, 1413
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 72/17-03-2020
Αριθμός Απόφασης:
868§3/06-05-2020
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη