Διαγωνισμός

PANEL ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΆΜΜΑΤΟς/MIC ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
PANEL ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΆΜΜΑΤΟς/MIC ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/07/2020 13:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/07/2020 13:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5435
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
852/6-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1420§2/2020
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ!!

Υπό Προμήθεια Είδη