Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/07/2020 14:39
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/07/2020 14:39
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2020 11:20
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 284,46 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5438
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
69-915/17-7-20 ΜΟΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Αριθμός Απόφασης:
1406§3/20
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη