Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/07/2020 14:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/07/2020 14:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2020 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.203,15 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5439
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
380-904/16-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1406§4/20
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη