Διαγωνισμός

C-ERBB2/HER 2 (TAB 250) SK001

Τίτλος - Περιγραφή:
C-ERBB2/HER 2 (TAB 250) SK001
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/07/2020 07:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/07/2020 07:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 09:40
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5447
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
910/17-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1407§2/20
Τμήμα:
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη