Διαγωνισμός

1η επανάληψη; ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΥΔΑΤΑΘΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη; ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΥΔΑΤΑΘΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΣΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/07/2020 08:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/07/2020 08:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 09:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 233,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5450
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
28-815/29-6-2020
Αριθμός Απόφασης:
1321§3/2020
Τμήμα:
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη