Διαγωνισμός

1η επανάληψη; ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη; ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/07/2020 09:47
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/07/2020 09:47
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 241,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5451
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
51-789/26-06-2020
Αριθμός Απόφασης:
1265§1/30-06-2020
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 272268 ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ(ΜΕΤΡΙΑ,ΙΣΧΥΡΗ,ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ).

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

31/07/2020 09:00 31/07/2020 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

για συλλογή περισσοτέρων προσφορών

Υπό Προμήθεια Είδη