Διαγωνισμός

BASKET ΑΠΌ ΥΛΙΚΌ NITINOL ΤΕΣΣ’ΡΩΝ ΣΥΡΜ’ΤΩΝ ΧΩΡΊΣ ’ΚΡΟ TIP LESS ΜΕ ΔΙΜΕΤΡΟ >10 ΧΙΛ ΓΙΑ ΣΎΛΛΗΨΗ ΛΊΘΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
BASKET ΑΠΌ ΥΛΙΚΌ NITINOL ΤΕΣΣ’ΡΩΝ ΣΥΡΜ’ΤΩΝ ΧΩΡΊΣ ’ΚΡΟ TIP LESS ΜΕ ΔΙΜΕΤΡΟ >10 ΧΙΛ ΓΙΑ ΣΎΛΛΗΨΗ ΛΊΘΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 10:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 10:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/08/2020 10:23
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 4.562,94 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5468
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
438/907/16-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1411§ 2
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη