Διαγωνισμός

Μερική επανάληψη: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
Μερική επανάληψη: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 13:08
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 13:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/08/2020 10:05
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 751,56 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5471
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
47/1769/27-12-2019
Αριθμός Απόφασης:
54 § 2/2019
Τμήμα:
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

απαραίτητα δείγματα τα οποία θα επιστραφούν μετά την επιλογή

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ

 

Υπό Προμήθεια Είδη