Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ PEG-12-24

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ PEG-12-24
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 13:46
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 13:46
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/08/2020 13:46
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 147,01 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5472
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
961/28-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1491§ 1
Τμήμα:
ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

Παρατηρήσεις

επείγον χειρουργείο

Υπό Προμήθεια Είδη