Διαγωνισμός

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ 1000ML ΜΕ ΙΣΤΙΔΙΝΗ-ΤΡΙΠΟΦΑΝΗ-ΚΕΤΟΓΛΟΥΤΑΡΙΚΟ ΟΞΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ 1000ML ΜΕ ΙΣΤΙΔΙΝΗ-ΤΡΙΠΟΦΑΝΗ-ΚΕΤΟΓΛΟΥΤΑΡΙΚΟ ΟΞΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 14:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 14:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2020 10:59
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 9.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5474
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
953/27-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1489/2020
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ

Διευκρινίσεις

31/07/2020 15:15

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΕΙΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΑ

Υπό Προμήθεια Είδη