Διαγωνισμός

ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΟΡΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΟΡΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 15:06
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 15:06
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/08/2020 11:06
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.750,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5475
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
672/1-6-2020
Αριθμός Απόφασης:
1421/2020
Τμήμα:
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη