Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤ/ΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/02/2024 16:16
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/02/2024 16:16
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/02/2024 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 4.042,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
15440
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1351
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
58/02-10-2023
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 126-02/24-01-2024
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις

  • ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15:00 ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2813-402073.
  • ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΑΔΑ: 618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00).  
  • ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
  • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη